Víkendová dílna

Víkendová improvizace

Naše víkendová dílna  je určená hlavně pro ty, kteří by se rádi seznámili s taji improvizace. Herecká improvizace je založena na pohotových reakcích předem nepřipravené herecké etudy. Tento kurz herectví se specializuje na impulzivní kreativnost, pohotovost a schopnost reagovat v daném okamžiku.

Co nás konkrétně čeká? Práce s hlasem, rytmem a pohybem, práce s vnitřními impulzy, práce s emocí, vnímání partnerů a prostoru, jak využít improvizační cvičení v životě pro pohotovost v nejrůznějších situacích, inspirování se druhými a druhých, alternativní divadelní postupy, poslouchat a objevovat impulzy vlastního těla,

S tím souvisí i odblokování jak fyzické tak psychické a schopnost navázání bezprostřední komunikace. Účastníci za pomocí různých hereckých cvičení a technik se mimo jiné také seznámí, jak pracovat s trémou a se stresem.

Tuto dílnu vede skvělá naše lektorka a herečka Lucie Roznětínská.

Více o ní zde: https://www.kurzyherectvi.cz/spolupracovnici/ nebo

https://www.csfd.cz/tvurce/64645-lucie-roznetinska/zajimavosti/

DatumMísto konáníPopisCenaObjednávka
4.11.- 6.11.2022
zkušebna Kurzů
Herectví
(Budečská 36, Praha 2 )
Začínáme v pátek
v 18.00 do 21:00, pokračujeme v sobotu od 10.00 do 17.00. a zakončíme v neděli ve 13:00


3.400,00 KčObjednat