Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Přihlašování a zápis do kurzů

 1. Zájemci se přihlašují
  do kurzů písemně vyplněním závazné přihlášky z  webových stránek www.kurzyherectvi.cz za podmínek uvedených v bodech č. II. – XII. dále v textu.
 2. Souhlas s  obchodními podmínkami
  resp. zněním tohoto dokumentu, vyjadřuje zájemce (osoba / firma) potvrzením (zaškrtnutím) příslušného pole po vyplnění a odeslání své závazné přihlášky do kurzu.
 3. Způsoby přihlašování do kurzů
  Po správném vyplnění přihlášky, tzn. všech povinných polí a potvrzením souhlasu s Obchodními podmínkami  klient obdrží potvrzující e-mail s instrukcemi k platbě kurzovného. Lze se přihlásit i telefonicky či osobně.
 4. Zápis zájemce do kurzu je možný pouze v případě volných míst v kurzu. Po vyčerpání kapacity kurzu bude zájemce kontaktován s navrženým řešením.
 5. Příjem platby na účet je potvrzen pouze na vyžádání.
 6. Zpracování přihlášek
  probíhá dle časového pořadí. V případě,  že  zájem  převyšuje kapacitní možnosti daného kurzu, bude zájemci nabídnut následující termín s přednostní předběžnou rezervací.
 7. Pořízené audio a video záznamy z kurzů jsou majetkem www.kurzyherectvi.cz
  V konkrétních případech dostávají účastníci kurzu pro vlastní potřebu záznamy z kurzů či závěrečných vystoupení (stažení ze serveru, resp. na flash disku ). 
 8. Ukázky průběhu výuky týkající se práce lektorů v kurzu, mohou být využity pro marketingové účely www.kurzyherectvi.cz.
 9. Účastník kurzu uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie či videozáznamy s jeho osobou,které  jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoli  současné nebo budoucí technické metody  marketingově použity,  a to bez  peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení (dle výše uvedeného čl. VIII. zde).
 10. www.kurzyherectvi.cz zpracovává a uchovává osobní údaje zájemců v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu nezbytném pro svou činnost. Do činností www.kurzyherectvi.cz spadají rovněž i-marketingové  aktivity jako jsou obesílky zájemců newsletterem apod. Vyplněním písemné přihlášky zájemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro uvedené účely.

2. Konání kurzů a účast

 1. Účast v kurzu
  www.kurzyherectvi.cz si vyhrazuje právo na nepřijetí zájemce do kurzu, jestliže tento nesplňuje nutnou podmínku stanovenou jako zásadní pro účast. Jedná se např. o  kurzy , kde  je  požadováno absolvování předchozího stupně kurzu, popř. absence jiné nezbytné dovednosti nutné pro práci ve skupině účastníků.
 2. Změna termínu kurzu – zrušení kurzu – náhrada kurzu
 3. a) www.kurzyherectvi.cz si vyhrazuje právo na posunutí data zahájení kurzu, změny místa pořádání kurzu či změnu lektora z organizačních důvodů.
 4. b) Organizační důvody jsou ty, které vylučují pořádání či pokračování kurzu v daném termínu a kvalitě, například z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora atd.).
 5. c) V případě zrušení kurzu (výjimečně v havarijních situacích a jako poslední řešení) bude účastníkům bude  vrácena celá, resp. poměrná část kurzovného (zrušení před započetím kurzu / části kurzu). Po dohodě s účastníkem kurzu může být umožněna účast v  následujícím kurzu stejného, resp. jiného typu a kurzovné převedeno bezplatně na tento nový termín.
 6. d) kurzyherectvi.cz nenesou zodpovědnost za případné vedlejší škody způsobené účastníkovi z důvodu provedení nutných organizačních opatření.

3. Splatnost kurzovného

 1. Kurzovné je standardně splatné do 14 dnů * od zaslání závazné písemné přihlášky a vždy tak, aby bylo vždy uhrazeno do začátku kurzu. Pro přihlášeného zájemce (osoba/firma) jsou obchodní podmínky obsažené v tomto dokumentu včetně platebních a storno podmínek závazné.
 2. Závazek zájemce uhradit kurzovné není zpochybněn ani v  případě  neomluvené neúčasti v objednaném kurzu, tj. po vyplnění závazné přihlášky (storna a další případy viz. článek 5). Kurzovné je přenosné na náhradní osobu po oznámení změn.
 3. Při přihlášení méně než 14 dní před začátkem kurzu je nutno uhradit fakturované kurzovné do začátku kurzu (při platbě na poslední chvíli úhradu doložit věrohodnou kopií účetního dokladu před začátkem kurzu).
 4. Při nedokonané platbě kurzovného (neproběhnutí procesu převodu částky, resp. neuskutečnění platby v hotovosti na místě konání kurzu apod.) a věrohodném neprokázání úhrady příslušným dokumentem nebude přihlášenému zájemci umožněna účast v kurzu se všemi souvisejícími následky.

4. Storno podmínky

 1. Veškeré změny a storna přihlášek do kurzů přijímá www.kurzyherectvi.cz pouze písemně, resp. e-mailem, přičemž rozhodující je datum doručení pošty (emailu). Zájemce si ověří obdržení tohoto emailu telefonicky.
 2. Při odhlášení již zapsaného zájemcez kurzu do 10 pracovních dnů před zahájením kurzu je storno 0% z ceny kurzovného, od 9 do 5 pracovních dnů je 50%, 4 a méně dnů před zahájením kurzu je storno poplatek 100%  kurzovného.
 3. Neúčastí přihlášeného zájemce v kurzu nezaniká jeho povinnost uhradit kurzovnékteré bude fakturováno v plné výši. Účast náhradníka je možná.
 4. V písemně doložených případech akutního onemocnění může být zájemci nabídnuto absolvování stejného typu (resp. jiného typu) náhradního kurzu (resp. jeho části) v novém termínu. Přeobjednání na další termín téhož kurzu, resp. na jiný kurz, lze učinit pouze 1x a v témže kalendářním roce, poté kurzovné propadá bez náhrady.

5. E-mail a telemarketing

 1. www.kurzyherectvi.cz používá e-mailové kontakty zájemců a účastníků kurzů, osob přihlášených k odběru newsletterů a ke své informační a nabídkové činnosti.

6. Závěrem

Veškeré připomínky, nesrovnalosti a jiné vzniklé situace nad rámec tohoto dokumentu budou  řešit www.kurzyherectvi.cz s maximální snahou o dohodu a minimalizaci případných finančních ztrát.