Naši lektoři – Doubravka Dostálová

Doubravka Dostálová

Doubravka studuje na DAMU Výchovnou dramatiku a také je frekventantkou Eko – Arteterapeutického výcviku. S vedením divadelních kurzů má bohaté zkušenosti se zacílením na práci s dětmi, teenagery, a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Svou divadelní práci propojuje s výtvarnou a literární tvorbou.