Nové kurzy 2017

Akorát jsme nasadili na náš web nové kurzy pro rok 2021.

V případě základního kurzu herectví se za 21 vyučovacích hodin postupně seznámíte s prací s hlasem, prací s tělem, jevištním pohybem, prostorem uvolňovacími cvičeními, prací s divadelním textem, monologem, dialogem a výrazovou improvizací.

Pro zkušenější je připraveno herectví pro pokročilé, které je vedeno s důrazem na individuální přístup k jednotlivým začínajícím hereckým osobnostem. Lektor upřednostňuje kreativní a imaginativní výuku s možností věnovat se citlivým jednotlivostem detailně. Výsledkem tohoto kurzu je závěrečné představení před publikem.

Jako poslední je připravena víkendová dílna, ve které během účasti budete cvičit impulzivní kreativnost, pohotovost a schopnost reagovat v daném okamžiku. S tím souvisí i odblokování jak fyzické tak psychické a schopnost navázání komunikace. Účastníci za pomocí různých hereckých cvičení a technik se mimo jiné také seznámí, jak pracovat s trémou a při dobré konstelaci dospějí až ke ztvárnění krátkého představení.

Napsat komentář

Your email address will not be published / Required fields are marked *